Onze werking - tohl

Ga naar de inhoud

Onze werking

Wie zijn we

The Old Horses Lodge werd in 1977 opgericht als opvangcentrum voor oude paarden. De jongste jaren is er een toenemende vraag naar opvangplaatsen voor verwaarloosde paarden. Wanneer een paard in beslag wordt genomen, beschikt de overheid zelf niet over de middelen om het dier op te vangen. De overheid maakt daarvoor gebruik van diensten van vzw's zoals The Old Horses Lodge.

Wanneer paarden, pony's of ezels in The Old Horses Lodge binnenkomen, zijn ze er dus vaak erg aan toe. Verwaarlozing kan veel vormen aannemen: kromgegroeide hoeven, een onverzorgde wonde, uitgemergelde dieren. Eens een dier aankomt op TOHL krijgt het onvoorwaardelijk de zorg die het nodig heeft. Na verloop van tijd zijn de dieren meestal weer in goeie conditie en kunnen ze de volgende stap nemen.

Als het paard door de overheid toegewezen wordt aan het asiel en het is terug gezond, dan wordt het  geplaatst naar een nieuwe thuis met een bruikleencontract. Alle geplaatste paarden worden ook opgevolgd en gecontroleerd door medewerkers van het asiel.

The Old Horses Lodge werkt ook vaak als tussenpersoon tussen mensen die een klacht hebben over verwaarlozing en de verschillende overheidsdiensten. The Old Horses Lodge is een vzw en heeft dus geen bevoegdheid om inspecties te doen. Onze taak bestaat er dan uit om de klacht bij de juiste persoon/overheidsdienst te doen terechtkomen, en klaar te staan bij eventuele actie.

Jaarlijks geeft TOHL ook talloze rondleidingen aan groepjes geïnteresseerde mensen. Ook op die manier proberen we een verschil te maken. Door uitleg en rondleidingen te geven maken we mensen bewust van de problematiek, en informeren we mensen die overwegen om een dier aan te schaffen.
Terug naar de inhoud