Beleidsplan 2023 - tohl

Ga naar de inhoud

Beleidsplan 2023

Wie zijn we
Beleidsplan 2023
 
Goedgekeurd op de algemene vergadering van 23 mei 2023
 
 
1.    Organisatie
 
 
The Old Horses Lodge
 
Ondernemingsnummer: BE417.508.190

RSIN: 8275.16.137
 
Mellestraat 2, 9270 Laarne
 
België
 
Mailadres: info@tohl.be
 
Website: www.tohl.be
 
 
2. Bestuurssamenstelling
 
 
De samenstelling van de raad van bestuur is als volgt:
 
 
De h. Piet BAETENS                           bestuurder
 
De h. Marc BLANCQUAERT               voorzitter
 
De h. Ignace DE BAERDEMAEKER     bestuurder
 
Mevr Marina TONDELEIR                 secretaris
 
Mevr Monique VAN ACKER               bestuurder
 
De heer Martin SCHEPENS                bestuurder
 
 
Al deze functies zijn onbezoldigd. Bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun bestuurstaken.
 
 
3.    Doelstelling en werkzaamheden van de vzw
 
 
The Old Horses Lodge heeft tot doel, door alle opvoedkundige, culturele, financiële en sociale middelen, het lot en de conditie te verbeteren van de paarden in het algemeen en van de oude, afgedankte en /of verwaarloosde paarden in het bijzonder. De vereniging staat in voor het in beslag nemen van paarden op vraag van politie of de dienst Dierenwelzijn. Na toewijzing van de paarden aan het asiel gaat het asiel op zoek naar pleeggezinnen.
 
 
Door een interne samenwerking verenigt TOHL de nodige middelen om te kunnen voorzien in het onderhoud, de zorgen en de huisvesting van oude, afgedankte en /of verwaarloosde paarden.  
 
 
Om deze doelstelling te bereiken ondersteunt, structureert en coordineert zij initiatieven vanuit jeugdinstellingen, psychiatrische instellingen,gemeenten, rechtbank, jeugdrechtbank en andere sociale instellingen, zodat dagbesteding en tewerkstelling voorzien wordt voor de betreffende doelgroep.
 
Zij biedt in het paardenasiel mensen de mogelijkheid om zinvol  bezig te zijn en zo hun verdere levensloop te vinden.
 
 
Zij centraliseert ten andere een documentatie en permanent waarnemingscentrum en organiseert daartoe bezoeken en voordrachten. Het asiel is elke dag te bezoeken tussen 9 en 17 uur.
 
 
De vzw zal alle handelingen mogen stellen die buiten alle winstbejag rechtstreeks of ontrechtstreeks verband houden met haar doel en kan haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige bedrijvigheid.
 
 
INBESLAGNAMES in 2022
 
 
1 januari 2022 We zijn het nieuwe jaar erg heftig gestart met eeen inbeslagname van twee paarden op vraag van de politie van Temse. Een derde paard troffen we dood aan op de weide. De twee paarden: Indiana Jane en Lolita waren erg verzwakt en ondervoed.
 
 
5 januari 2022  Amper enkele dagen later volgt een oproep van politie Waasmunster. Opnieuw worden twee verwaarloosde paarden opgehaald. Eve (30 jaar) en Leentje (13 jaar). Leentje vond ondertussen een nieuwe thuis. Eve heeft het jammergenoeg niet gehaald.
 
 
9 januari 2022  Politie Waregem laat ons twee pony’s ophalen te Waregem. Heaven en Apache. Het gaat om twee jongere pony’s, 9 jaar, maar beiden zagen nog nooit een tandarts en hadden diepe wonden in de kaken. Na herstel konden de twee pony’s vertrekken naar een nieuwe thuis.
 
 
15 januari 2022  Het gemeentebestuur van Aartselaar vraagt ons een achtergelaten paard te komen ophalen.
 
 
15 februari 2022: Op vraag van dierenwelzijn worden in Kapellen op den Bosch drie pony’s opgehaald. Deze drie waren uitgebroken en gingen op verkenning. Twee maanden later konden ze door de eigenaar opgehaald worden. Hopelijk komt alles daar goed.
 
 
22 februari 2022: In Ardooie worden twee witte hengstjes, Lax en Lucky, opgehaald. Deze zijn zeker niet ondervoed, eerder het tegendeel, maar de tanden en vooral de hoeven hebben verzorging nodig.  
 
 
17 maart:  In Zwevegem worden twee kleine pony’s weggehaald op vraag van de inspectie Dierenwelzijn. Hier zou een van de pony’s mishandeld zijn. De twee pony’s passen zich snel aan en kunnen na de toewijzing geplaatst worden.
 
 
Op 19 maart 2022 werd de pony Rani opgenomen na een overlijden van de eigenaar. Het beestje was er zo erg aan toe dat we het twee dagen later dood vonden in haar stalletje.
 
 
25 maart 2022: Twee pony’s die naar de slacht zouden gaan na opname van de eigenaar in een rusthuis  werden naar TOHL overgebracht maar hier kon geen hulp meer baten. De pony Fritz had een pijnlijk letsel aan een van de beentjes en liep letterlijk op drie benen. Het andere been sleepte hij mee. Hier werd onmiddellijk belist het diertje uit zijn lijden te verlossen. De pony Mette overleed na enkele dagen ondanks medicatie en veel goede zorgen. Een pijnlijke interventie die iedereen diep raakte.
 
 
13 mei 2022  Op vraag van dierenwelzijn werden in Ruiselede een pony en een paard in beslag genomen. De hoeven zijn veel te lang, onze hoefsmid stelde dat die twee al meer dan vier jaar geen hoefsmid meer gezien zouden hebben. Bovendien waren beide dieren accuut hoefbevangen. Pijnstilling werd opgestart en de hoeven kregen al een eerste verzorging.


 
 
                                      
 
 
Op 11 juni 2022 werden op vraag van Dierenwelzijn in Lokeren drie ezels en een muilezel weggehaald. De ezels zijn extreem mager. Ze hebben veel te lange hoeven en een vuile vacht, vol luizen en vlooien. De dieren bevonden zich op een heel klein stukje weide vol afval.
 
 
Op 28 juni 2022 werden in Lebbeke drie paarden weggehaald: Biana, Bieke en Bina. De huisvesting liet meer dan te wensen over en vorig jaar waren we daar al eens ter plaatse.
 
Begin augustus kwam Mitch in het asiel terecht. De kleine, oudere shetlandpony was achtergebleven bij een woning die verkocht werd.
 
 
Op 12 augustus 2022 werden in Zottegem 4 ezels en 2 boerenpaarden in beslag genomen. De vier ezels gingen naar Anegria waar ze kunnen revalideren. Zodra ze ter adoptie kunnen, keren ze terug naar Tohl. De twee boerenpaarden, Caramel en Nutella, zijn te mager en hebben lange onverzorgde hoeven. Caramel heeft CPL, Chronisch Progressief Lymfe-oedeem.
 
 
Op 16 augustus 2022 werden in Wetteren een BWP-merrie met veulen en vier pony’s waaronder een veulentje, weggehaald. De weide waarop deze dieren stonden was kaal, er groeide alleen Sint-Jacobskruiskruid, wat erg giftig is voor paarden.
 
   
 
Begin augustus kregen we een telefoontje van curator Stefaan De Geeter uit Kortrijk. Hij zocht een oplossing voor tien Arabiertjes. Hij handelde een faillissement af van een slager. Die vertelde hem dat hij nog tien pony’s bezat op een andere locatie. Hij had geen papieren van de pony’s. Hij had geen geld meer voor de voeding van de dieren maar vertelde dat hij wel een koper had. Toen de curator dat controleerde bleek het om een vleeshandelaar te gaan. De pony’s waren erg mager en verwaarloosd. De curator besliste om de paarden niet te verkopen en redde het leven van de dieren. Hij kon de dieren ten gelde gemaakt hebben maar deed dat niet. Vermoedelijk zouden de pony’s in de voedselketen terecht gekomen zijn.


 
    Het ophalen van de pony’s was geen makkelijke klus. Ze waren erg schuw en bang. Ze waren wellicht nooit buiten geweest en stonden in niet-onderhouden boxen. Een van de pony’s werd rechtstreeks naar Merelbeke gebracht en werd daar geopereerd. De pony had wonden aan de achterbenen die nooit verzorgd waren.
 
 
Op 31 augustus 2022 waren we in Koekelare. Ook vorig jaar werden daar al eens pony’s weggehaald. De pony’s stonden in de mest, de eigenaar was zeker niet onder de indruk na de feiten van vorig jaar. Ook nu was er weer geen eten. Kami, Impire, Milo, Berje, Bliss, Tinckle, Rio, Tinne, Mila en veulen Ling Ling en Omen kwamen naar Tohl waar ze op stal gingen en al snel revalideerden. Een deel van deze pony’s vond ondertussen een nieuwe thuis.       
 
Nog diezelfde dag kregen we een andere vraag voor inbeslagname: 1 pony in Ingelmunster. Wat we daar aantroffen tartte elke verbeelding. Onder politiebegeleiding mocht één iemand de pony van de weide afhalen. Het beestje kon nauwlijks stappen, hoeven veel te lang en helemaal vergroeid. De manen en de staart van de pony zaten vol distelzaden, onvoorstelbaar.
 
Het beestje stapte op de vanne, de eigenaar stond er bij te wenen maar het kwam niet in hem op dat het dier hulp nodig had. De pony stond te trillen van de pijn. Bij aankomst in Laarne werd onmiddellijk een dierenarts gebeld. Die kwam onmiddellijk ter plaatse. Onze vrees werd bevestigd: hier waren we veel te laat!
 
    De pony was oud, de hoeven waren volledig misgroeid en het was al zo lang aan de gang dat ook de achterhand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 17 oktober 2022 werden in Galmaarden twee merries met veulens en twee hengsten weggehaald. Ook hier weer het zelfde liedje: veel te mager, te lange hoeven en rotstraal. De hengsten zijn 4 en 3 jaar.
 
 
Op 25 oktober 2022 moesten we naar Stekene. Daar werd een negenjarige hengst weggehaald.
 
 
Op 28 oktober 2022 wordt in Kortemark een drugslabo opgerold. Het lab werd ontruimd en er werden twee mannen gearresteerd. Er liepen daar heel wat dieren op de oude boerderij: herten, kippen, geiten en twee pony’s. Op vraag van de politie werden de pony’s door ons opgehaald. Ze werden Grietje en Greetje genoemd en zijn allebei drie jaar oud.
 
 
Het aantal inbeslagnames blijft dus zeer hoog en de dieren hebben vaak heel veel zorg nodig, wat resulteert in hoge kosten dierenarts en dierenkliniek. Die kosten mogen niet meer doorgerekend worden aan Dierenwelzijn, we krijgen nu wel een subsidie van ongeveer 27. 000 euro.
 
 
4.               Financiën
 
 
NEERLEGGING VAN JAARREKENING
 
 
De jaarrekening werd binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering. (Ondernemingsrechtbank Gent – Afd. Dendermonde – Noordlaan 31/1 – 9200 Dendermonde)
 
 
De inkomsten worden gerealiseerd door:
 
·         Activiteiten ten voordele van de paarden. Dit blijft zeer beperkt.
 
·         Donaties
 
·         Peter- & meterschappen
 
·         Legaten
 
 
De commerciële activiteiten ten voordele van de paarden kaderen binnen onze doelstellingen. Het is duidelijk dat we dit soort activiteiten ondernemen om de verzorging van de paarden te bekostigen.
 
De VZW ontvangt een subsidie van de dienst Dierenwelzijn die de kosten van de inbeslagnames zelfs niet volledig dekt. De subsidie bedraagt ongeveer € 25.000,-
 
De VZW vraagt geen vergoeding voor de bruikleen van een paard. Zo blijft het paard eigendom van de VZW. Wel moet het gastgezin lessen grondwerk volgen om zo het paard te leren kennen en te begrijpen.
 
 
 
5.    Activiteiten om financiële middelen te verzamelen en doelstellingen te bereiken
 
 
De opendeurdagen konden in 2022 allemaal doorgaan en kennen nog steeds veel succes. We proberen elke maand een extra activiteit aan de opendeurdag te koppelen, een tweedehandsbeurs, een kerstmarkt, een borstelsessie, enz.
 
In de zomer werden twee kinderkampjes georganiseerd van telkens drie dagen. Die kenden een groot succes en worden dit jaar hervat, ook in de paasvakantie organiseerden we een driedaags kampje.
 
Het barbecueweekend kende opnieuw veel deelnemers, zaterdag 101 deelnemers, zondag 149 deelnemers. Er werd voor de gastgezinnen op 17 september een terugkomdag georganiseerd. Er kwam veel volk op af, zo kunnen we de geplaatste paarden opvolgen.
 
Ter gelegenheid van werelddierendag was er begin oktober de kaas- en wijnavond, na een wandeling met huifkar. Het maximum aantal deelnemers (100) voor de kaas- en wijn werd bereikt. Voor de wandeling zelf was er minder interesse.
 
 
In januari 2023 organiseerden we een spaghetti-avond om de kosten van de operaties te dekken, twee keer 50 man en uitverkocht dus.
 
 
Op 20 mei was er het optreden van Tjerk Ridder in zaal Scala in Laarne.
 
 
Verder nog in 2023 gepland:
 
 
The Old Horses Lodge neemt deel aan de Dag van Het Park in De Kollebloem in Heusden.
 
 
In het eerste weekend van juli is er het barbecueweekend.
 
 
In de zomervakantie organiseert TOHL ponykampjes. Er wordt niet met de pony’s gereden maar alles draait wel rond de pony’s. Er wordt gewandeld, gespeeld, verzorgd, geborsteld, vertroeteld, …
 
De data van de zomerkampjes: van 3 juli tot 7 juli 2023 en van 31 juli tot
 
4 augustus 2023.
 
Zaterdag 2 september nodigen we al onze gastgezinnen uit op een terugkommoment in The Old Horses Lodge. We luisteren naar ervaringen, problemen, vragen, er is een demo ‘clickertraining’. Aanvang om 14 uur.
 
 
Ter gelegenheid van Werelddierendag organiseert TOHL op 1 oktober 2023 een XL opendeurdag met borstelmomenten. We starten om 10 uur, er kan geborsteld en gepoetst worden van 10 tot 12 uur of van 14 tot 16 uur.  
 
 
6.    Activiteiten om de sociale tewerkstelling te realiseren
 
 
The Old Horses Lodge staat in voor het begeleid werken waarbij mensen met een beperking meerdere dagen per week aan de slag zijn.
 
Met de scholen loopt de samenwerking goed. Regelmatig zijn er stagiairs bij ons aan het werk en heel wat vrijwilligersdagen worden op TOHL doorgebracht.
 
Er worden heel wat time-out jongeren tijdelijk tewerkgesteld en instellingen zoals Compaan, De Sleutel, Sint-Franciscus Zelzate, Straathoekwerkers Gent,  
 
Jeugdzorg Gent, Hagewinde Lokeren, De Kaap Merelbeke, Caritas Melle, Luein Lochristi, Home Tibaut Kalken, Sint-Gregorius Gentbrugge, De Zande Beernem, justitiehuizen Gent en Dendermonde doen een beroep op TOHL voor sociale tewerkstelling.
 
Werkstraffen voor parket Dendermonde en Gent worden in TOHL uitgevoerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud